^ Back to Top

สายตรงผู้บริหาร

director

นายชาญศึก  มีพร้อม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระบบถ่ายทอดสด

E-Office สุรินทร์1

e-office

แนะนำบุคลากร

director
นายชาญศึก  มีพร้อม

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

Thanongsak
นายทนงศักดิ์  แท่นแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ

adisak
นายอดิศักดิ์  มีแยบ

ครู  ชำนาญการพิเศษ

thongsuk
นางทองสุข  ชุ่มกลาง

ครู ชำนาญการพิเศษ

Anong
นางอนงค์  เหิมหัก

ครู ชำนาญการพิเศษ

saard
นางสะอาด  กาบจันทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

saowanit
นางเสาวนิต ศิริพูน

ครู ชำนาญการพิเศษ

Apinya
นางอภิญญา  ทองนำ

ครู ชำนาญการพิเศษ

buapearn
นางบัวเพียร  ถือฉลาด

ครู ชำนาญการพิเศษ

jansai
นางสาวจันทร์สาย  ถือกล้า

ครู ชำนาญการพิเศษ

rachapol

นายรัชพล  มันธุภา

ช่างไม้ 4

shaweewan

นางสาวฉวีวรรณ บัววรรณ

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

>

เกียรติประวัตินักเรียน

เนื้อหา

อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/2526  ก่อสร้างในปี 2527 

เดิมเป็นอารคารโล่ง  ไม่ได้ก่อผนัง 3 ด้าน  ใช้เป็นที่ประชุม  จัดกิจกรรมนักเรียน  จัดกิจกรรมเยาวชนได้เป็นอย่างดี 

 

 

ต่อมา...ในปีพ.ศ.2553  นายไพรัช  มีพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้จัดหางบประมาณโดยจัดตั้งกองผ้าป่า  โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง  ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

โดยก่อผนังขึ้นรอบด้าน  ติดกระจกบานเลื่อนที่บานหน้าต่าง  ประตูกระจกเป็นบานสวิง  ดังที่เห็นในรูปด้านล่างนี้

ปี พ.ศ.2554  นายชาญศึก  มีพร้อม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  จึงทาสีอาคารใหม่  เป็นสีดังภาพล่าง

 

 

 

 

อาคารเรียนหลังนี้ก่อสร้างด้วยงบประมาณของผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันสร้างเพื่อใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล  ตัวโครงสร้างของอาคารเรียน  เป็นโรงเรือนที่ก่อสร้างเป็นที่เรียนในสมัยแรก ๆ

 

อาคารเรียนหลังที่ 1

อาคารเรียนหลังที่ี 1  ชื่ออาคารศรีนาโพธิ์

เป็นอาคารแบบ ป.1ฉ  ใต้ถุนเตี้ย  ขนาด 2 ห้องเรียน  สร้างครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2519 

ปี 2520  ต่อเติมอีก 2 ห้องเรียน

และปี 2521 ต่อเติมอีก 2 ห้องเรียน  รวมเป็น 6 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2545 นายไพรัช มีพร้อม อาจารย์ใหญ่ ได้ยกสูงอาคารเรียน ป.1 ฉ. ขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนห้องเรียนในการจัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และดำเนินการยกสูงแล้วเสร็จเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2546 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง จำนวน 270,000 บาท

อาคารเรียน ป.1ฉ  ใต้ถุนเตี้ยเดิม

 

ทีมงานช่างกำลังยกสูงอาคารเรียน  โดยใช้แม่แรง 40 ตัว

นายไพรัช  มีพร้อม  ดำเนินโครงการยกสูงอาคารเรียน   ให้เป็น 2 ชั้น  ดังเช่นปัจจุบัน  ในภาพ  นายไพรัช  มีพร้อม และคณะครูกำลังก่อสร้างด้วยตนเอง  (หล่อเสา  เทคาน)


อบต.เขวาสินรินทร์  อนุมัติงบประมาณก่อผนัง  เดินสายไฟและทาสีอาคารเรียน

นายชาญศึก  มีพร้อม  ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียน

สภาพอาคารเรียนหลังที่ 1  จนถึงปัจจุบัน  อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างดี  มีการบำรุงรักษาตลอดเวลา

 

อาคารเรียนหลังที่ี 2  ชื่ออาคารอินทนิน

เป็นอาคารแบบ สปช.102/2526  ก่อสร้างในปี พ.ศ.2526  ด้วยงบประมาณของทางราชการ  170,000 บาท  เป็นอาคารชั้นเดียว  ขนาด 3 ห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบแปรญัติ  ปรับปรุงอาคารเรียนโดยทาสี  ดำเนินการโดย  นายชาญศึก  มีพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

สนามกีฬา

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์  (สนามฟุตบอล)  ปรับปรุงในปี 2550  งบประมาณก่อสร้างได้รับการบริจาคจากชาวบ้านนาโพธิ์  ผู้ปกครองนักเรียน 

วิธีก่อสร้าง  ใช้วิธีขุดมูลดินจากขอบบ่อเลี้ยงปลาถมบริเวณสนามจนเต็มพื้นที่  สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ 1 แสน บาท

ประสานงานกับ สจ.ณรงค์  มุตตะโสภา  นำรถเกรดถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มาปรับพื้นสนามให้เรียบ  ลาดเทป้องกันน้ำขัง

วิธีตัดสนามให้เป็นลายอย่างง่าย ๆ  ในการตัดหญ้าในสนามฟุบอลให้เป็นลาย  ใช้วิธีตัดหญ้า 2 ครั้ง  โดยใช้รถเข็นตัดหญ้าธรรมดา ๆ นี่แหละ  ตัดขอบรอบสนามก่อน  แล้วจึงตรึงเชือกเพื่อตัดเป็นลาย  ระยะห่างกันแถบละ 2 - 3 เมตร  ตามความต้องการ  สนามที่เห็นนี้ความกว้างแถบละ 2 เมตร  ตัดแถบแรกติดพื้นดิน  แถบที่ 2 ยังไม่ตัด  ข้ามไปตัดแถบที่ 3  สลับกันไปจนเต็มพื้นที่  สัปดาห์ที่ 2  จึงตัดแถบที่เหลือ  (ต้องทิ้งระยะห่างกัน 7 วัน หญ้าที่ตัดก่อน จะขึ้นเขียวแล้ว)  เพียงแค่นี้ก็ได้สนามฟุตบอลมีลายแบบสนามบอลมาตรฐานแล้วครับ

 

ขอบคุณ ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ

director

ขอบคุณ ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้

ขอบคุณคุณวิทยา เจริญสวัสดิ์

director

ขอบคุณคุณวิทยา เจริญสวัสดิ์ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้

ขอบคุณคุณครูทนงศักดิ์ แท่นแก้ว

กรูทนง กรงธนู

ขอบคุณคุณครูทนงศักดิ์ แท่นแก้ว ที่บริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้