^Back To Top

logo

สายตรงผู้บริหาร

director

นายชาญศึก  มีพร้อม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Counter.GD

SMSS เฉพาะนาโพธิ์

smss

สื่อการศึกษาทางไกล

DLIT
bitly thai-digital
dlitplc

เกียรติประวัตินักเรียน

อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/2526  ก่อสร้างในปี 2527 

เดิมเป็นอารคารโล่ง  ไม่ได้ก่อผนัง 3 ด้าน  ใช้เป็นที่ประชุม  จัดกิจกรรมนักเรียน  จัดกิจกรรมเยาวชนได้เป็นอย่างดี 

 

 

ต่อมา...ในปีพ.ศ.2553  นายไพรัช  มีพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้จัดหางบประมาณโดยจัดตั้งกองผ้าป่า  โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง  ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

โดยก่อผนังขึ้นรอบด้าน  ติดกระจกบานเลื่อนที่บานหน้าต่าง  ประตูกระจกเป็นบานสวิง  ดังที่เห็นในรูปด้านล่างนี้

ปี พ.ศ.2554  นายชาญศึก  มีพร้อม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  จึงทาสีอาคารใหม่  เป็นสีดังภาพล่าง

 

 

 

 

อาคารเรียนหลังนี้ก่อสร้างด้วยงบประมาณของผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันสร้างเพื่อใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล  ตัวโครงสร้างของอาคารเรียน  เป็นโรงเรือนที่ก่อสร้างเป็นที่เรียนในสมัยแรก ๆ

 

อาคารเรียนหลังที่ี 1  ชื่ออาคารศรีนาโพธิ์

เป็นอาคารแบบ ป.1ฉ  ใต้ถุนเตี้ย  ขนาด 2 ห้องเรียน  สร้างครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2519 

ปี 2520  ต่อเติมอีก 2 ห้องเรียน

และปี 2521 ต่อเติมอีก 2 ห้องเรียน  รวมเป็น 6 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2545 นายไพรัช มีพร้อม อาจารย์ใหญ่ ได้ยกสูงอาคารเรียน ป.1 ฉ. ขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนห้องเรียนในการจัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และดำเนินการยกสูงแล้วเสร็จเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2546 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง จำนวน 270,000 บาท

อาคารเรียน ป.1ฉ  ใต้ถุนเตี้ยเดิม

 

ทีมงานช่างกำลังยกสูงอาคารเรียน  โดยใช้แม่แรง 40 ตัว

นายไพรัช  มีพร้อม  ดำเนินโครงการยกสูงอาคารเรียน   ให้เป็น 2 ชั้น  ดังเช่นปัจจุบัน  ในภาพ  นายไพรัช  มีพร้อม และคณะครูกำลังก่อสร้างด้วยตนเอง  (หล่อเสา  เทคาน)


อบต.เขวาสินรินทร์  อนุมัติงบประมาณก่อผนัง  เดินสายไฟและทาสีอาคารเรียน

นายชาญศึก  มีพร้อม  ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียน

สภาพอาคารเรียนหลังที่ 1  จนถึงปัจจุบัน  อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างดี  มีการบำรุงรักษาตลอดเวลา

 

อาคารเรียนหลังที่ี 2  ชื่ออาคารอินทนิน

เป็นอาคารแบบ สปช.102/2526  ก่อสร้างในปี พ.ศ.2526  ด้วยงบประมาณของทางราชการ  170,000 บาท  เป็นอาคารชั้นเดียว  ขนาด 3 ห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบแปรญัติ  ปรับปรุงอาคารเรียนโดยทาสี  ดำเนินการโดย  นายชาญศึก  มีพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์  (สนามฟุตบอล)  ปรับปรุงในปี 2550  งบประมาณก่อสร้างได้รับการบริจาคจากชาวบ้านนาโพธิ์  ผู้ปกครองนักเรียน 

วิธีก่อสร้าง  ใช้วิธีขุดมูลดินจากขอบบ่อเลี้ยงปลาถมบริเวณสนามจนเต็มพื้นที่  สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ 1 แสน บาท

ประสานงานกับ สจ.ณรงค์  มุตตะโสภา  นำรถเกรดถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มาปรับพื้นสนามให้เรียบ  ลาดเทป้องกันน้ำขัง

วิธีตัดสนามให้เป็นลายอย่างง่าย ๆ  ในการตัดหญ้าในสนามฟุบอลให้เป็นลาย  ใช้วิธีตัดหญ้า 2 ครั้ง  โดยใช้รถเข็นตัดหญ้าธรรมดา ๆ นี่แหละ  ตัดขอบรอบสนามก่อน  แล้วจึงตรึงเชือกเพื่อตัดเป็นลาย  ระยะห่างกันแถบละ 2 - 3 เมตร  ตามความต้องการ  สนามที่เห็นนี้ความกว้างแถบละ 2 เมตร  ตัดแถบแรกติดพื้นดิน  แถบที่ 2 ยังไม่ตัด  ข้ามไปตัดแถบที่ 3  สลับกันไปจนเต็มพื้นที่  สัปดาห์ที่ 2  จึงตัดแถบที่เหลือ  (ต้องทิ้งระยะห่างกัน 7 วัน หญ้าที่ตัดก่อน จะขึ้นเขียวแล้ว)  เพียงแค่นี้ก็ได้สนามฟุตบอลมีลายแบบสนามบอลมาตรฐานแล้วครับ

 
Copyrigcht © 2013 www.napho.ac.th