^Back To Top

logo

สายตรงผู้บริหาร

director

นายชาญศึก  มีพร้อม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E-Office สุรินทร์1

e-office

เกียรติประวัตินักเรียน

 

ส่วนประกอบและความหมายของตราสัญลักษณ์คบเพลิง และเปลวไฟรูปลายไทย กนกเปลว หมายถึง สถานศึกษา และครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ และการอนุรักษ์ความเป็นไทย

รังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อให้มีชื่อเสียงขจรไป

แถบแพรสีทอง
ปักชื่อโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

วงกลมล้อมรอบเสมาธรรมจักร
และข้อความโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ ต้นสังกัด

รวงข้าวสีดำ หมายถึงประวัติอันยาวนานของบ้านนาโพธิ์ ที่มีความสมบูรณ์ ของข้าวปลาอาหาร แต่ความสมบูรณ์ของพื้นดินทำให้เมล็ดข้าวได้รับสารอาหารมากเกินปกติ ทำให้เมล็ดข้าวแตก และขึ้นราดำทั้งหมู่บ้าน

 

พื้นที่โฆษณา1 ติดต่อโฆษณา 0812651409

director

ขอบคุณ ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้

พื้นที่โฆษณา2 ติดต่อโฆษณา 0812651409

director

ขอบคุณคุณวิทยา เจริญสวัสดิ์ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้

พื้นที่โฆษณา3 ติดต่อโฆษณา 0812651409

กรูทนง กรงธนู

ขอบคุณคุณครูทนงศักดิ์ แท่นแก้ว ที่บริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้
Copyrigcht © 2013 www.napho.ac.th