^Back To Top

logo

สายตรงผู้บริหาร

director

นายชาญศึก  มีพร้อม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Counter.GD

E-Office สุรินทร์1

e-office

เกียรติประวัตินักเรียน

 

ส่วนประกอบและความหมายของตราสัญลักษณ์คบเพลิง และเปลวไฟรูปลายไทย กนกเปลว หมายถึง สถานศึกษา และครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ และการอนุรักษ์ความเป็นไทย

รังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อให้มีชื่อเสียงขจรไป

แถบแพรสีทอง
ปักชื่อโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

วงกลมล้อมรอบเสมาธรรมจักร
และข้อความโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ ต้นสังกัด

รวงข้าวสีดำ หมายถึงประวัติอันยาวนานของบ้านนาโพธิ์ ที่มีความสมบูรณ์ ของข้าวปลาอาหาร แต่ความสมบูรณ์ของพื้นดินทำให้เมล็ดข้าวได้รับสารอาหารมากเกินปกติ ทำให้เมล็ดข้าวแตก และขึ้นราดำทั้งหมู่บ้าน

 

สื่อการศึกษาทางไกล

DLIT
bitly thai-digital
dlitplc

Copyrigcht © 2013 www.napho.ac.th